Sedan 1937

Höststädning

Vi samlas för höststädning lördagen den 30 oktober kl. 09.00.
Vi bjuder på fika och någon lunch.