Sedan 1937

Årsmöte den 13 december.

Kallelse till årsmötet 2021
Dag: Måndag 13/12
Tid: 18:00
Plats: Klubbhuset på Svensknabben

År 2021 har fortsatt varit ett annorlunda år för klubben p.g.a. pandemin!
Kom till årsmötet så berättar vi mer…

Årsmöteshandlingar läggs in efterhand och återfinns på klubbens hemsida under fliken ”Medlemmar”:
Sista dag för inlämnande av motioner: Måndag 6/12

Vi ser fram emot Ditt/Ert deltagande!

Välkomna!
Segelklubben Kaparen

Styrelsen