Sedan 1937

Vi träffas vid klubbhuset lördagen den 24 April kl 09.00 och vårstädar. Vi fikar och efter att städningen är klar så bjuder vi på lunch. P g a pandemin så är vi noga med att hålla avstånd och arbetar, fikar och äter lunch utomhus.

Väl mött!