Sedan 1937

Vi träffas vid klubbhuset lördagen den 24 Oktober kl 09.00 och höststädar.
Vi fikar, och efter att städningen är klar så bjuder vi på lunch.

Väl mött!