Kaparcupen 2018

Kaparcupen 2018

Regler
Alla resultat kommer att beräknas med hjälp av 2018 års SRS-tabell och i enlighet med SRS-klassregler. Båt som inte finns med i SRS-tabellen skall ha giltigt mätbrev. Om man startar med ett mätetal på våren måste man behålla det hela vårsäsongen. Till höstsäsongen kan man ändra på nytt för att sen gälla hela säsongen ut.

Startprocedur enl KRS 26 men med kortare tidsintervaller:
Varningssignal:
3 minuter före start. Flagga ”R” hissas + ljudsignal.
(ons. 17.57).

Förberedelsesignal:
2 minuter före start. Flagga ”P” hissas + ljudsignal.

En-minutssignal:
1 minut före start. Flagga ”P” tas ned + ljudsignal.

Start.
Flagga ”R” tas ned + ljudsignal

Enskild återkallelse:
Flagga ”X” hissas, följd av ljudsignal.

Allmän återkallelse:
”Första likhetstecknet” hissas, följd av två ljud signaler.
Ny varningssignal ges 1 minut efter att denna signal har tagits ner.

Startlinje:
Utgörs av en tänkt linje mellan startbåt och gul plastboj, alternativt mellan startbåt och prick.

Mållinje:
Utgörs av en tänkt linje mellan målbåt och gul plastboj, alternativt mellan målbåt och prick.

Bana:
Kryss-länsbana. 2 st race per kväll. Om ingen seglingsledare finns på plats får deltagarna själva besluta om bantyp.

Avbruten segling:
För att alla båtar ska hinna in till bryggan innan det blir mörkt kommer seglingsledarna att skjuta av seglingarna senast kl 20.30. De båtar som har hunnit i mål får sin platssiffra medan övriga båtar får antal båtar i mål + 1.

Inställd segling:
Seglingen ställs in om vindstyrkan överskrider 12 m/s eller om det är extremt nedsatt sikt pga. text. dimma. Seglingsledarna är enväldiga att besluta om seglingens genomförande.

Resultat beräkning:
Varje segling ger poäng i sammandraget enligt följande.
Alla deltagande båtar i en segling får poäng enligt platssiffermetoden.
Båtar som utgår, diskvalificeras eller inte startar erhåller maxpoäng. (Antal startande i seglingen + 1)
Oavsett hur många av de planerade 20 seglingarna som genomförs får varje deltagare räkna bort sina två sämsta resultat.

Priser:
Något hittar vi på

Kapare och andra seglare är hjärtligt välkomna.