Bli medlem

Medlemsansökan

Medlemsavgift för år 2023:

Senior 350:- / person

Övriga familjemedlemmar som vill lösa medlemskap 100:-/person
(gäller även familjemedlem pensionär)

Pensionär (65 år) 200:- / person
Junior (19 år) 200:- /person

Bankgiro 5905-7802 Märk betalningen med namn eller personnummer.


Huvudmedlem/Kontakt

Familjemedlemmar (100 kr pp)

=